Deviens volontaire au Babelmet!

FR – Deviens membre et volontaire du Babelmet!

L’aventure Babelmet a débuté en 2016 quand Hubert et Vanessa ont investi un ancien magasin de vêtements pour enfants désaffecté. Après 8 mois de chantier, les débuts (17/11/2017) ressemblaient un peu à des réunions dans un local scout, pour cause l’activité a démarré alors que le chantier de rénovation était loin d’être terminé! Qu’importe, le public curieux de cette activité inhabituelle était au rendez-vous. Merci à feu Jacky pour ses encouragements et son soutien! Les enjeux : récréer une dynamique dans un quartier en transition et qui a de l’avenir!

Les tuiles et les péripéties s’enchaînent mais qu’importe, ce lieu hors du commun est toujours debout! Et c’est l’ouverture aux autres et au monde qui en est la marque de fabrique, avec un zeste de folie, on peut le dire!

Pour stimuler la participation et l’interaction, la programmation et l’organisation des activités ludiques et culturelles sont laissés aux bons soins d’une asbl (en création) constituée de volontaires. Une quizaine de personnes a déjà répondu à l’appel, se rencontrent et programment des activités, s’approprient les lieux du café.

Rejoignez-nous!

Infos : 0472 20 35 78 ou demandez au bar.

 

NDS – Lied en vrijwilliger bij Babelmet!

Babelmet bestaat sinds 2017. De doeleindigen van de café is te bedragen tot het leven van de buurt een plaats te bieden voor uitwisseling en ontmoeting én om ideën van de buren te ontvangen.

Én de café moet ook draaien zodat het kan werken.

Om participatie en interactie te stimuleren, wordt de programmering en organisatie van de recreatieve en culturele activiteiten overgelaten aan de zorg van een non-profit organisatie (in oprichting) die bestaat uit vrijwilligers. Een groep vrijwilligers heeft al gereageerd op de oproep, ontmoetingen en programma-activiteiten, en neemt het café over.

Nu, meer dan ooit schijnt het koesteren van onze linken en het samen denken over de toekomst belangrijk.

Zich informeren, elkaar helpen voor betere leefomstandigheden, onderhandelen om de buurt te verbeteren, onze stem laten horen om over de toekomst na te denken…

Wordt een vrijwilliger van Babelmet en breng leven tot een ontmoeting- en actiegebied in het hartje van je buurt !

Misschien wacht een plaats voor je voor een bepaalde activiteit of voor het gewone werkwijze.

Het is een gelegenheid om de isolering te breken, dingen te leren, actief te blijven, goede plannen te ontdekken, je kennissen en bekwaamheden te delen.

Informatie ? Vraag aan de bar of bel op 0472 20 35 78

Ideën voor activiteiten : knutselateliers, zanglessen, Spaanse herberg van de buurt, sprookjes voor kinderen, infoavons over regeringsinstellingen (sociale zekerheid, werkloosheid, verkiezingen, belastingen, enz.), artisitieke activiteiten, ateliers en info’s over voeding, onderhandelingen over de buurt- en de samenlevingsinzetten.

Nuttige bevoegdheden voor een vrijwillige werk :

Elke energië is welkom een veel bevoegdheden zijn te waarderen. Jij bent welkom ! Om het beheer van zo’n plaats te garanderen zal de ploeg toch precieser bekwaamheden nodig hebben :

management van een vrijwilligersploeg, deelneming aan een raad van bestuur, organisatie en beheer van de stocks, bevoorradinglogisitiek, contacts met de leveranciers, onderhoud van het gebouw, zaaldienst, animatie voor kinderen, communicatie, boekhouding, administratief werk, financiëringszoek, …

Mogelijke voordelen voor de deelnemers :

-je neemt deel aan projecten

-bevoegdheden en kennissen ontwikkelen

-uitnodiging voor de activiteiten van vrijwilligers

-deel zijn van een groep van zorggenoten

-mogelijkheid om zijn acties en ideën te ontwikkelen

-sociale leven

-enz.